Kupní smlouva - vzor
     Základní vzor kupní smlouvy podle obchodního zákoníku, bez sjednané smluvní pokuty.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
Studentské příspěvky
Další příspěvky
Vzory a příklady