Několik poznámek k novele zákona o konkurzu a vyrovnání
      Dne 4.4. 2000 byl Poslaneckou sněmovnou přijat zákon č. 105/2000 Sb., kterou byla provedena novela zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání (dále jen ZKV). Tato novela je jednou z nejrozsáhlejší novel tohoto právního předpisu. V této práci se budu zabývat pouze malým zlomkem ustanovení, která vzbuzují diskusi, zejména ve vztahu k jejich praktické aplikaci.
K otázce “společného zástupce” po novele č. 370/2000 Sb.
     Jedna z největších novel obchodního zákoníku je konečně na světě. Porodní bolesti, ať už způsobené zásahy poslanců či jejich kolegů z horní sněmovny Parlamentu ČR, jsou překonány, zbývá uvést tento zákon v život, prakticky ho naplnit.
Kupní smlouva - základní informace
      Možno konstatovat, že kupní smlouva uzavíraná mezi podnikateli patří mezi nejčastěji uzavírané smlouvy mezi nimi v rámci podnikatelské činnosti. Proto také se dá říci, že obchodní zákoník dnes upravuje tuto smlouvu komplexně a subsidiární aplikace ustanovení občanského zákoníku o kupní smlouvě přicházejí v úvahu zřídka.
Veřejná obchodní společnost
      Právní charakteristika v.o.s.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
Studentské příspěvky
Další příspěvky
Vzory a příklady